NN3930KC1NAP4 150x210x45 NTN bearing

Bearing NN3930KC1NAP4

Cylindrical roller bearings NN3930KC1NAP4

Bearing number : NN3930KC1NAP4

Size (mm) : 150x210x45

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 150

Outer Diameter (mm) : 210

Width (mm) : 45

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 150 mm

D - 210 mm

B - 45 mm

C - 45 mm

Weight - 4,43 Kg

NTN NN3930KC1NAP4 Bearing Advantage NTN NN3930KC1NAP4 Bearing Package NTN NN3930KC1NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN3930KC1NAP4 Bearing Service