7820CDB/G019UP-5 100x125x26 NTN bearing

Bearing 7820CDB/G019UP-5

Angular contact ball bearings 7820CDB/G019UP-5

Bearing number : 7820CDB/G019UP-5

Size (mm) : 100x125x26

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 100

Outer Diameter (mm) : 125

Width (mm) : 26

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 100 mm

D - 125 mm

B - 26 mm

C - 26 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,6 Kg

NTN 7820CDB/G019UP-5 Bearing Advantage NTN 7820CDB/G019UP-5 Bearing Package NTN 7820CDB/G019UP-5 Bearing Fast Delivery NTN 7820CDB/G019UP-5 Bearing Service