7226CDB/GNP5 130x230x80 NTN bearing

Bearing 7226CDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7226CDB/GNP5

Bearing number : 7226CDB/GNP5

Size (mm) : 130x230x80

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 130

Outer Diameter (mm) : 230

Width (mm) : 80

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 130 mm

D - 230 mm

B - 80 mm

C - 80 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 11,66 Kg

NTN 7226CDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7226CDB/GNP5 Bearing Package NTN 7226CDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7226CDB/GNP5 Bearing Service