7204CDB/GNP5 20x47x28 NTN bearing

Bearing 7204CDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7204CDB/GNP5

Bearing number : 7204CDB/GNP5

Size (mm) : 20x47x28

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 20

Outer Diameter (mm) : 47

Width (mm) : 28

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 20 mm

D - 47 mm

B - 28 mm

C - 28 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,2 Kg

NTN 7204CDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7204CDB/GNP5 Bearing Package NTN 7204CDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7204CDB/GNP5 Bearing Service