7020CDB/GNP4 100x150x48 NTN bearing

Bearing 7020CDB/GNP4

Angular contact ball bearings 7020CDB/GNP4

Bearing number : 7020CDB/GNP4

Size (mm) : 100x150x48

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 100

Outer Diameter (mm) : 150

Width (mm) : 48

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 100 mm

D - 150 mm

B - 48 mm

C - 48 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 2,54 Kg

NTN 7020CDB/GNP4 Bearing Advantage NTN 7020CDB/GNP4 Bearing Package NTN 7020CDB/GNP4 Bearing Fast Delivery NTN 7020CDB/GNP4 Bearing Service