7030CDB/GNP4 150x225x70 NTN bearing

Bearing 7030CDB/GNP4

Angular contact ball bearings 7030CDB/GNP4

Bearing number : 7030CDB/GNP4

Size (mm) : 150x225x70

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 150

Outer Diameter (mm) : 225

Width (mm) : 70

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 150 mm

D - 225 mm

B - 70 mm

C - 70 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 9,214 Kg

NTN 7030CDB/GNP4 Bearing Advantage NTN 7030CDB/GNP4 Bearing Package NTN 7030CDB/GNP4 Bearing Fast Delivery NTN 7030CDB/GNP4 Bearing Service