NN3048KC1NAP5 240x360x92 NTN bearing

Bearing NN3048KC1NAP5

Cylindrical roller bearings NN3048KC1NAP5

Bearing number : NN3048KC1NAP5

Size (mm) : 240x360x92

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 240

Outer Diameter (mm) : 360

Width (mm) : 92

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 240 mm

D - 360 mm

B - 92 mm

C - 92 mm

Weight - 31,6 Kg

NTN NN3048KC1NAP5 Bearing Advantage NTN NN3048KC1NAP5 Bearing Package NTN NN3048KC1NAP5 Bearing Fast Delivery NTN NN3048KC1NAP5 Bearing Service