7903T1G/GMP4/15KQQ 17x30x7 NTN bearing

Bearing 7903T1G/GMP4/15KQQ

Angular contact ball bearings 7903T1G/GMP4/15KQQ

Bearing number : 7903T1G/GMP4/15KQQ

Size (mm) : 17x30x7

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 17

Outer Diameter (mm) : 30

Width (mm) : 7

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 17 mm

D - 30 mm

B - 7 mm

C - 7 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,02 Kg

Cages material - phenolic resin

NTN 7903T1G/GMP4/15KQQ Bearing Advantage NTN 7903T1G/GMP4/15KQQ Bearing Package NTN 7903T1G/GMP4/15KQQ Bearing Fast Delivery NTN 7903T1G/GMP4/15KQQ Bearing Service