NN3012KC1NAP4 60x95x26 NTN bearing

Bearing NN3012KC1NAP4

Cylindrical roller bearings NN3012KC1NAP4

Bearing number : NN3012KC1NAP4

Size (mm) : 60x95x26

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 60

Outer Diameter (mm) : 95

Width (mm) : 26

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 60 mm

D - 95 mm

B - 26 mm

C - 26 mm

Weight - 0,683 Kg

NTN NN3012KC1NAP4 Bearing Advantage NTN NN3012KC1NAP4 Bearing Package NTN NN3012KC1NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN3012KC1NAP4 Bearing Service