BPF4 NACHI bearing

Bearing BPF4

Bearing units BPF4

Bearing number : BPF4

Brand : NACHI

Bore Diameter (mm) : 20

Width (mm) : 24.7

Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue:

d - 20 mm

A - 16 mm

A1 - 4 mm

B - 24.7 mm

H2 - 56 mm

J - 71.5 mm

L - 90 mm

N - 9 mm

S - 7 mm

Bolt (G) - M8

Weight - 0.25 Kg

NACHI BPF4 Bearing Advantage NACHI BPF4 Bearing Package NACHI BPF4 Bearing Fast Delivery NACHI BPF4 Bearing Service