NNCL4836CV 180x225x45 SKF bearing

Bearing NNCL4836CV

Cylindrical roller bearings NNCL4836CV

Bearing number : NNCL4836CV

Size (mm) : 180x225x45

Brand : SKF

Bore Diameter (mm) : 180

Outer Diameter (mm) : 225

Width (mm) : 45

Bearing dimensions and specification in SKF catalogue:

d - 180 mm

D - 225 mm

B - 45 mm

C - 45 mm

b1 - 7 mm

d1 - 200 mm

r1 min. - 1,1 mm

r2 min. - 1,1 mm

r3 min. - – mm

r4 min. - – mm

D1 - – mm

E - 214,1 mm

K - 4 mm

ba min. - 186 mm

Da max. - 219 mm

ra max. - 1 mm

S - 3 mm

Weight - 4,1 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 297 kN

Basic static load rating (C0) - 695 kN

Fatigue load limit (Pu) - 69,5

Reference speed - 1200 r/min

Limiting speed - 1500 r/min

Calculation factor (kr) - 0,2

SKF NNCL4836CV Bearing Advantage SKF NNCL4836CV Bearing Package SKF NNCL4836CV Bearing Fast Delivery SKF NNCL4836CV Bearing Service