NN3038KC1NAP4 190x290x75 NTN bearing

Bearing NN3038KC1NAP4

Cylindrical roller bearings NN3038KC1NAP4

Bearing number : NN3038KC1NAP4

Size (mm) : 190x290x75

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 190

Outer Diameter (mm) : 290

Width (mm) : 75

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 190 mm

D - 290 mm

B - 75 mm

C - 75 mm

Weight - 17,4 Kg

NTN NN3038KC1NAP4 Bearing Advantage NTN NN3038KC1NAP4 Bearing Package NTN NN3038KC1NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN3038KC1NAP4 Bearing Service