NNCL4880CV 400x500x100 SKF bearing

Bearing NNCL4880CV

Cylindrical roller bearings NNCL4880CV

Bearing number : NNCL4880CV

Size (mm) : 400x500x100

Brand : SKF

Bore Diameter (mm) : 400

Outer Diameter (mm) : 500

Width (mm) : 100

Bearing dimensions and specification in SKF catalogue:

d - 400 mm

D - 500 mm

B - 100 mm

C - 100 mm

b1 - 9,4 mm

d1 - 434 mm

r1 min. - 2,1 mm

r2 min. - 2,1 mm

r3 min. - – mm

r4 min. - – mm

D1 - – mm

E - 470,59 mm

K - 5 mm

ba min. - 411 mm

Da max. - 488 mm

ra max. - 2 mm

S - 6 mm

Weight - 46 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 1420 kN

Basic static load rating (C0) - 3750 kN

Fatigue load limit (Pu) - 325

Reference speed - 500 r/min

Limiting speed - 630 r/min

Calculation factor (kr) - 0,2

SKF NNCL4880CV Bearing Advantage SKF NNCL4880CV Bearing Package SKF NNCL4880CV Bearing Fast Delivery SKF NNCL4880CV Bearing Service