7015UCDB/GNP5 75x115x40 NTN bearing

Bearing 7015UCDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7015UCDB/GNP5

Bearing number : 7015UCDB/GNP5

Size (mm) : 75x115x40

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 75

Outer Diameter (mm) : 115

Width (mm) : 40

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 75 mm

D - 115 mm

B - 40 mm

C - 40 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 1,28 Kg

NTN 7015UCDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7015UCDB/GNP5 Bearing Package NTN 7015UCDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7015UCDB/GNP5 Bearing Service