7220CDB/GNP5 100x180x68 NTN bearing

Bearing 7220CDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7220CDB/GNP5

Bearing number : 7220CDB/GNP5

Size (mm) : 100x180x68

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 100

Outer Diameter (mm) : 180

Width (mm) : 68

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 100 mm

D - 180 mm

B - 68 mm

C - 68 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 6,42 Kg

NTN 7220CDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7220CDB/GNP5 Bearing Package NTN 7220CDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7220CDB/GNP5 Bearing Service