QJ212C3 60x110x22 NTN bearing

Bearing QJ212C3

Angular contact ball bearings QJ212C3

Bearing number : QJ212C3

Size (mm) : 60x110x22

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 60,000

Outer Diameter (mm) : 110,000

Width (mm) : 22,000

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 60,000 mm

D - 110,000 mm

B - 22,000 mm

C - 22,000 mm

Weight - 0,971 Kg

NTN QJ212C3 Bearing Advantage NTN QJ212C3 Bearing Package NTN QJ212C3 Bearing Fast Delivery NTN QJ212C3 Bearing Service