NN3952KC9NAP4 260x360x75 NTN bearing

Bearing NN3952KC9NAP4

Cylindrical roller bearings NN3952KC9NAP4

Bearing number : NN3952KC9NAP4

Size (mm) : 260x360x75

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 260

Outer Diameter (mm) : 360

Width (mm) : 75

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 260 mm

D - 360 mm

B - 75 mm

C - 75 mm

Weight - 22,2 Kg

NTN NN3952KC9NAP4 Bearing Advantage NTN NN3952KC9NAP4 Bearing Package NTN NN3952KC9NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN3952KC9NAP4 Bearing Service