NN3026KC1NAP4 130x200x52 NTN bearing

Bearing NN3026KC1NAP4

Cylindrical roller bearings NN3026KC1NAP4

Bearing number : NN3026KC1NAP4

Size (mm) : 130x200x52

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 130

Outer Diameter (mm) : 200

Width (mm) : 52

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 130 mm

D - 200 mm

B - 52 mm

C - 52 mm

Weight - 5,92 Kg

NTN NN3026KC1NAP4 Bearing Advantage NTN NN3026KC1NAP4 Bearing Package NTN NN3026KC1NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN3026KC1NAP4 Bearing Service