7208CDB/GNP5 40x80x36 NTN bearing

Bearing 7208CDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7208CDB/GNP5

Bearing number : 7208CDB/GNP5

Size (mm) : 40x80x36

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 40

Outer Diameter (mm) : 80

Width (mm) : 36

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 40 mm

D - 80 mm

B - 36 mm

C - 36 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,7 Kg

NTN 7208CDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7208CDB/GNP5 Bearing Package NTN 7208CDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7208CDB/GNP5 Bearing Service