NN3056KC1NAP5 280x420x106 NTN bearing

Bearing NN3056KC1NAP5

Cylindrical roller bearings NN3056KC1NAP5

Bearing number : NN3056KC1NAP5

Size (mm) : 280x420x106

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 280

Outer Diameter (mm) : 420

Width (mm) : 106

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 280 mm

D - 420 mm

B - 106 mm

C - 106 mm

Weight - 49,8 Kg

NTN NN3056KC1NAP5 Bearing Advantage NTN NN3056KC1NAP5 Bearing Package NTN NN3056KC1NAP5 Bearing Fast Delivery NTN NN3056KC1NAP5 Bearing Service