NN4952KC1NAP4 260x360x100 NTN bearing

Bearing NN4952KC1NAP4

Cylindrical roller bearings NN4952KC1NAP4

Bearing number : NN4952KC1NAP4

Size (mm) : 260x360x100

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 260

Outer Diameter (mm) : 360

Width (mm) : 100

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 260 mm

D - 360 mm

B - 100 mm

C - 100 mm

Weight - 28,3 Kg

NTN NN4952KC1NAP4 Bearing Advantage NTN NN4952KC1NAP4 Bearing Package NTN NN4952KC1NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN4952KC1NAP4 Bearing Service