7216CDB/GHP4 80x140x52 NTN bearing

Bearing 7216CDB/GHP4

Angular contact ball bearings 7216CDB/GHP4

Bearing number : 7216CDB/GHP4

Size (mm) : 80x140x52

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 80

Outer Diameter (mm) : 140

Width (mm) : 52

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 80 mm

D - 140 mm

B - 52 mm

C - 52 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 1,39 Kg

NTN 7216CDB/GHP4 Bearing Advantage NTN 7216CDB/GHP4 Bearing Package NTN 7216CDB/GHP4 Bearing Fast Delivery NTN 7216CDB/GHP4 Bearing Service