NN3008KC1NAP4 40x68x21 NTN bearing

Bearing NN3008KC1NAP4

Cylindrical roller bearings NN3008KC1NAP4

Bearing number : NN3008KC1NAP4

Size (mm) : 40x68x21

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 40

Outer Diameter (mm) : 68

Width (mm) : 21

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 40 mm

D - 68 mm

B - 21 mm

C - 21 mm

Weight - 0,303 Kg

NTN NN3008KC1NAP4 Bearing Advantage NTN NN3008KC1NAP4 Bearing Package NTN NN3008KC1NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN3008KC1NAP4 Bearing Service