7014CDB/GNP5 70x110x40 NTN bearing

Bearing 7014CDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7014CDB/GNP5

Bearing number : 7014CDB/GNP5

Size (mm) : 70x110x40

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 70

Outer Diameter (mm) : 110

Width (mm) : 40

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 70 mm

D - 110 mm

B - 40 mm

C - 40 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 1,22 Kg

NTN 7014CDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7014CDB/GNP5 Bearing Package NTN 7014CDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7014CDB/GNP5 Bearing Service