7200CDB/GNP5 10x30x18 NTN bearing

Bearing 7200CDB/GNP5

Angular contact ball bearings 7200CDB/GNP5

Bearing number : 7200CDB/GNP5

Size (mm) : 10x30x18

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 10

Outer Diameter (mm) : 30

Width (mm) : 18

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 10 mm

D - 30 mm

B - 18 mm

C - 18 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 0,058 Kg

NTN 7200CDB/GNP5 Bearing Advantage NTN 7200CDB/GNP5 Bearing Package NTN 7200CDB/GNP5 Bearing Fast Delivery NTN 7200CDB/GNP5 Bearing Service