BPF5 NACHI bearing

Bearing BPF5

Bearing units BPF5

Bearing number : BPF5

Brand : NACHI

Bore Diameter (mm) : 25

Width (mm) : 27

Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue:

d - 25 mm

A - 18 mm

A1 - 4 mm

B - 27 mm

H2 - 60 mm

J - 76 mm

L - 95 mm

N - 9 mm

S - 7.5 mm

Bolt (G) - M8

Weight - 0.35 Kg

NACHI BPF5 Bearing Advantage NACHI BPF5 Bearing Package NACHI BPF5 Bearing Fast Delivery NACHI BPF5 Bearing Service