NN3014KC1NAP4 70x110x30 NTN bearing

Bearing NN3014KC1NAP4

Cylindrical roller bearings NN3014KC1NAP4

Bearing number : NN3014KC1NAP4

Size (mm) : 70x110x30

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 70

Outer Diameter (mm) : 110

Width (mm) : 30

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 70 mm

D - 110 mm

B - 30 mm

C - 30 mm

Weight - 1,01 Kg

NTN NN3014KC1NAP4 Bearing Advantage NTN NN3014KC1NAP4 Bearing Package NTN NN3014KC1NAP4 Bearing Fast Delivery NTN NN3014KC1NAP4 Bearing Service