NNCL4938CV 190x260x69 SKF bearing

Bearing NNCL4938CV

Cylindrical roller bearings NNCL4938CV

Bearing number : NNCL4938CV

Size (mm) : 190x260x69

Brand : SKF

Bore Diameter (mm) : 190

Outer Diameter (mm) : 260

Width (mm) : 69

Bearing dimensions and specification in SKF catalogue:

d - 190 mm

D - 260 mm

B - 69 mm

C - 69 mm

b1 - 7 mm

d1 - 215 mm

r1 min. - 2 mm

r2 min. - 2 mm

r3 min. - – mm

r4 min. - – mm

D1 - – mm

E - 240,7 mm

K - 4 mm

ba min. - 201 mm

Da max. - 250 mm

ra max. - 2 mm

S - 4 mm

Weight - 11 Kg

Basic dynamic load rating (C) - 605 kN

Basic static load rating (C0) - 1290 kN

Fatigue load limit (Pu) - 132

Reference speed - 1100 r/min

Limiting speed - 1400 r/min

Calculation factor (kr) - 0,25

SKF NNCL4938CV Bearing Advantage SKF NNCL4938CV Bearing Package SKF NNCL4938CV Bearing Fast Delivery SKF NNCL4938CV Bearing Service