7934CDB/GNP4 170x230x56 NTN bearing

Bearing 7934CDB/GNP4

Angular contact ball bearings 7934CDB/GNP4

Bearing number : 7934CDB/GNP4

Size (mm) : 170x230x56

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 170

Outer Diameter (mm) : 230

Width (mm) : 56

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 170 mm

D - 230 mm

B - 56 mm

C - 56 mm

Angle (α) - 15 °

Weight - 6,494 Kg

NTN 7934CDB/GNP4 Bearing Advantage NTN 7934CDB/GNP4 Bearing Package NTN 7934CDB/GNP4 Bearing Fast Delivery NTN 7934CDB/GNP4 Bearing Service