7906UG/GMP4/15KQTQ 30x47x9 NTN bearing

Bearing 7906UG/GMP4/15KQTQ

Angular contact ball bearings 7906UG/GMP4/15KQTQ

Bearing number : 7906UG/GMP4/15KQTQ

Size (mm) : 30x47x9

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 30

Outer Diameter (mm) : 47

Width (mm) : 9

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 30 mm

D - 47 mm

B - 9 mm

C - 9 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,05 Kg

NTN 7906UG/GMP4/15KQTQ Bearing Advantage NTN 7906UG/GMP4/15KQTQ Bearing Package NTN 7906UG/GMP4/15KQTQ Bearing Fast Delivery NTN 7906UG/GMP4/15KQTQ Bearing Service